Viktigt information 2017-04-18!

Just nu håller vi på att utforma en ny teknisk lösning för CTG-utbildningen (resp. NeoHLR-utbildningen).

Under detta arbete kan problem uppstå med kunskapskontrollen i form av att det hänger sig eller på andra sätt inte fungerar som det ska. Om ni har problem med kunskapskontrollen rekommenderar vi att ni avbryter och avvaktar tills arbetet med den nya tekniska lösningen är klar. Arbetet förväntas vara klart i augusti 2017.

Vi beklagar de eventuella besvär det medför.

Januari 2017: Utbildningen har genomgått en omfattande uppdatering och följer nu de nya riktlinjer, som gäller för CTG- och fosterövervakning f.r.o.m. januari 2017. Vi rekommenderar att du läser informationen om CTG-riklinjer 2017 som finns i menyn till vänster och att du tillgodogör dig informationen om webbläsaren cache-minne nedan.

Det övergripande målet med undervisningsprogrammet är att det ska bidra till att säkerställa kompetensen i användning av kardiotokografi (CTG) hos läkare och barnmorskor på Sveriges samtliga förlossningskliniker för att förebygga undvikbara förlossningsskador på barnet.


Läs denna viktiga information om att tömma webb-läsarens cache-minne, innan du använder den uppdaterade utbildningen.


Välkommen till ett interaktivt program för utbildning, träning och kunskapskontroll i CTG- och fosterövervakning.

Programmet har tagits fram av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Barnläkareföreningens neonatalsektion vilka odelat svarar för det vetenskapliga innehållet.

Yrkesorganisationernas gemensamma mål är att alla förlossningsläkare och barnmorskor som arbetar aktivt inom förlossningsvården i Sverige skall genomgå programmet med godkänt resultat i Kunskapskontrollen.

Innehållet i programmet är framtaget av SFOG:s och SBF:s gemensamma expertgrupp, bestående av obstetrikerna Malin Holzmann och Maria Jonsson som ersatt Elisabeth Almström och Andreas Herbst, samt barnmorskan Susanne Albertsson, som ersatt Gudrun Abascal.

För finansieringen av programmet står Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag - LÖF. Programmet har levererats av Neoventa Medical AB i samarbete med Bäwer och Nilsson AB.

Användningen är till största delar självförklarande. Om du har frågor eller synpunkter, klicka på Kontakt i vänstermenyn och maila oss ditt ärende.


Lycka till med ett spännande och interaktivt lärande! 
Kunskapskontroll

Klicka här för att kontrollera dina kunskaper.