content - php

Kunskapskontroll


CTG kunskapskontroll
Kunskapskontrollen innehåller en teoridel och fem autentiska fall och beräknas ta cirka 45 minuter att genomföra.

För att genomföra kontrollen krävs att behörig person med giltigt lösenord loggar in dig. Du kommer då att kunna registrera dig innan själva kunskapskontrollen startar. I samband med detta stängs övriga delar av utbildningen ner.

Ditt resultat sparas elektroniskt och finns lagrat i två år från genomförande-
datum. Endast behörig person på din klinik/lärosäte har tillgång till dessa data. De avidentifierade resultaten från samtliga kunskapskontroller, inklusive delfrågor i fallen och i teoridelen, sparas i en databas för vidareutveckling av programmet.

Lycka till!

  contentRight - php