content - php

Information om webb-läsarens cache-minne

Varför ska jag tömma webbläsarens cache-minne?
Den uppdaterade utbildningen enligt riktlinjerna för SFOG 2017 lanseras och öppnas den 4 januari 2017.

Allt utbildningsmaterial förutom Klassificeringsfallen är då uppdaterat. Den uppdaterade Kunskapskontrollen kommer också att aktiveras den 4 januari 2017.

Att använda utbildningen på en dator där cache-minnet inte är tömt f.r.o.m den 4 januari rekommenderas INTE.

Risken är stor att gamla filer från cache-minnet visas vilket m.a.o. innebär att användaren tillgodogör sig gammalt utbildningsmaterial, som inte längre är korrekt.

Särskilt viktigt är detta när det gäller Övningsfall, Typfall, Instuderingsfall och sist men inte minst Kunskapskontrollen.

Att t.e.x genomgå Kunskapskontrollen på en dator där cache-minnet inte är tömt, ska absolut inte göras. Det finns ingen som helst garanti, för att korrekta Teorifrågor och Patientfall visas, och följdaktligen ingen garanti för att resultatet i Kunskapskontrollen är relevant för den nya riktlinjerna SFOG 2017.

Hur tömmer jag webbläsarens cache-minne?
Kontakta din lokala IT-tekniker vid problem med tömning av cache-minnet.
Vanligtvis sköts alla webb-läsares cache-minne centralt av IT-avdelningen där du arbetar. Men i andra fall är detta utlagt på entreprenad till ett företag.

Kontakta därför verksamhetsansvarig på din arbetsplats som i sin tur kan begära att cache-minnet töms.

Vänligen notera att det beroende på arbetsgång på IT-avdelningen, och i förekommande fall avtal med extern leverantör av tjänsten, kan ta upp till en vecka innan cache-minnet är tömt.

Använder du utbildningen på en egen dator och inte vet hur du tömmer cache-minnet, vilar ansvaret helt och hållet på dig, att informera dig och genomföra en tömning av cache-minnet i webb-läsaren i din dator.

Finns det någon indikation på om jag ser gamla filer hämtade ur cache-minnet?
Ja, det finns några saker man kan lägga märke till. Detta är dock inte någon 100-procentig garanti för att annat kan hämtas ur cache-minnet.

Det första man kan göra är att titta på infärgningen av CTG-registreringarna. Det gäller i allt utbildningsmaterialet, den Interaktiva träningen och Kunskapskontrollen. Ser infärgningen ut som till vänster, kommer det från cache-minnet.


Gamla infärgningen till vänster. Nya infärgningen 2017 till höger.

En annan säker indikation på att man tittar på material hämtat ur cache-minnet är att termen "Preterminal" förekommer som ett svarsalternativ.
Den klassificerings-kategorin för en CTG-registrering är inte kvar.

Slutligen är startsidan på Kunskapskontrollen, efter inloggning, också en bra indikator på om man ser det senaste innehållet för SFOG 2017. Längst ner till höger på den sidan ska det stå följande datum - 2016-12-02. Annars är det gammalt material från cache-minnet man ser.
contentRight - php